شارژ وایمکس ایرانسل

عملیات شارژ وایمکس :

بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید

 • melliملی
 • saderatصادرات
 • parsianپارسیان
 • mellatملت
 • samanسامان
 • tejaratتجارت
 • refahرفاه
 • sepahسپه
 • maskanمسکن
 • eghtesade-novinاقتصاد نوین
 • keshavarziکشاورزی
 • pasargadپاسارگاد
 • toseye-tavonتوسعه تعاون
 • ansarانصار
 • post-bankپست بانک
 • sinaسینا
 • sarmayehسرمایه
 • tatتات
 • kar-afarinکار آفرین
 • mehrمهر
 • deyدی
 • shahrشهر
 • toseye-saderatتوسعه صادرات
 • sanato-madanصنعت و معدن

عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام میشود

امتیاز خرید شارژ وایمکس ایرانسل

 • شما با خرید هر 1000 تومان شارژ وایمکس ایرانسل از eCharge.ir و #789* ، یک امتیاز دریافت می کنید.
 • شماره موبایل دریافت کننده امتیاز:

چرا شارژ مستقیم وایمکس ایرانسل بهتر است؟

 • پس از شارژ وایمکس ایرانسل به صورت مستقیم، دیگر نیازی به وارد کردن کد شارژ جهت شارژ وایمکس خود ندارید.
 • وایمکس ایرانسل شما بلافاصله پس از پرداخت به صورت مستقیم شارژ می شود.