سیم کارت ایرانسل

بسته مکالمه دائمی- ماهانه 200 دقیقه ای داخل شبکه

200 دقیقه مکالمه

سیم کارت دائمی ماهانه
قیمت 100,000 ریال
9% مالیات 9,000 ریال
جمع پرداخت 109,000 ريال

شماره موبایل

Alternate Text